+359 888 770631 office@boill.bg
  • български
  • Deutsch
  • English

Политика за поверителност

Защитата на личните данни е от голямо значение за BOILL.BG и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни.

Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание на сайта ни BOILL.BG както и след уведомяване на потребителите на сайт чрез email съобщения.

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е наш клиент.  Същата ще Ви разясни каква лична информация обработваме при предоставяне на услугите ни, за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на лични данни.

Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?

Boill ЕООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201461397, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност.

Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление: БЪЛГАРИЯ, с. Нова Черна, ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, 4 и на тел: +359 888 770631 или на email адрес: office@boill.bg

Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни. Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на нашите услуги.

error: Content is protected !!