+359 888 770631 office@boill.bg
  • български
  • Deutsch
  • English

ЗА НАС

БОИЛЛ ЕООД е семейна фирма с традиции в областта на земеделието, чиято дейност стартира през 1991г.

Към настоящия момент фирмата е ангажирана в обработването на 5000 декара земеделска земя в Североизточна България, производство на белени слънчогледови семки, производство на зелена електроенергия от фотоволтаични модули и транспортна дейност.

Отглеждат се традиционни зърнено-житни и маслодайни култури. За добива и производството на земеделската продукция се използва най-съвременна земеделска техника и инвентар. Прилагат се интензивни, но едновременно с това щадящи почвата и околната среда, технологии. Дружеството непрекъснато се развива, осъществявайки различни инвестиционни проекти по европейски програми, с цел модернизация и оптимизация на наличната техническа база.

През 2011г. дейността на дружеството се разнообразява със стартиране на линия за производство на белен слънчоглед. Предлага се почистване, калибриране и белене на слънчоглед. Преработва се, както собствен слънчоглед, така и слънчоглед, произведен от местни земеделски производители с необходимото качество.

Производственият капацитет на предприятието е до 30 тона на денонощие.

Крайният продукт се пакетира в биг бегове или хартиени чували.

Продуктовата гама включва белен слънчоглед – цели ядки, белен слънчоглед – начупени ядки, необелени семена, слънчогледова люспа, резене. Производственият процес се осъществява в цех за почистване и калибриране, а линията за производство на белен слънчоглед отговаря на най-високите Европейски стандарти.

Складовото стопанство разполага с пет броя съвременни силози с капацитет 400т и плоски складове с максимален капацитет 5000т.  Чрез система за наблюдение се осъществява непрекъснато отчитане на температура и влага в складовите помещения за готова продукция.

Дружеството доставя суровините и материалите за производството със собствени транспортни средства, което гарантира допълнителен контрол върху крайните ни продукти.

От февруари 2018 е въведена в експлоатация рентгенова сортираща машина IXUS™ BULK SORTING MACHINE BY TOMRA на белгийската фирма TOMRA, която гарантира изключителната безопасност и качество на нашите продукти.

Контрола на качеството на входящата суровина се извършва в собствена лаборатория. По време на целия производствен процес се осъществява стриктен и надежден текущ контрол, чрез внедрените системи за качество HACCP, ISO и FSSC 22000. От всяка партида реализирана продукция се отделят средни контролни проби, които се изпращат за изследване в акредитирана лаборатория.

error: Content is protected !!